Formularz akredytacji medialnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą: 08-014 Warszawa ul. Miedziana 3A, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku w celu organizacji i udziału w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

Wyrażam zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.

Dziennikarze zainteresowani otrzymaniem akredytacji prasowej proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 20 marca 2018 r. o godz. 12:00.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji.

O udzielonej akredytacji poinformujemy e-mailem. Akredytacje będzie można odebrać w dniu Forum. Dla mediów przewidziane jest oddzielne wejście.

Uwaga! Akredytacja nie obejmuje noclegu.

Dane kontaktowe

Biuro Prasowe Europejskiego Forum Rolniczego

  • Kontakt:
    Justyna Iżycka
  • Telefon:+ 48 509 331 791
  • Email:j.izycka@jipr.pl
  • Zobacz także: