Fundacja EFRWP

  1. Europejskie Forum Rolnicze
  2. Fundacja EFRWP
EFR

Fundacja EFRWP

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Jej historia sięga 1990 roku, kiedy to została powołana do życia na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Obecne działania Fundacji oparte są na trzech filarach:

Preferencyjne pożyczki oraz kredyty na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich oraz wsparcie rozwoju lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości.

Projekty edukacyjne oraz programy prospołeczne adresowane do społeczności lokalnych.

Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) służące wypracowywaniu rozwiązań i stanowisk istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie całej Unii Europejskiej (projekty badawcze, analizy, raporty i opracowania naukowe, organizacja konferencji i debat na temat przyszłości obszarów wiejskich).

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Śledź nas: