Wersja PDF
Dzień 1
Dzień 2

19.03.2024

8:00 - 9:30

Uroczystości związane z rocznicą śmierci Józefa Ślisza

Cmentarz i kościół parafialny w Łące

10:00

Rozpoczęcie Forum, otwarcie części ekspozycyjnej

G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego

10:15 - 11:15

Panel: Polityka regionalna a obszary wiejskie

Zakres tematyczny:

 • Ocena efektywności prowadzonych polityk regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich
 • Spojrzenie na kształt polityki regionalnej w kontekście wspierania rozwoju obszarów wiejskich (spojrzenie eksperckie i polityczne (samorządowe)
 • Rola samorządów w rozwoju obszarów wiejskich.
 • Jak prowadzić zrównoważona politykę regionalną?

Prelegenci:

 • Renata Calak – Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Piotr Całbecki – Marszałek Wojewówdztwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Monika Stanny – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Moderacja: Tomasz Żółciak – Dziennika Gazeta Prawna

Sala konferencyjna – poziom +1 (pierwsze piętro)

10:15 - 11:15

Panel: Badania i innowacje w rolnictwie

Zakres tematyczny:

 • Nowe modele biznesowe w rolnictwie
 • Cyfryzacja w rolnictwie: Jak technologie cyfrowe, a szczególnie sztuczna inteligencja mogą zrewolucjonizować zarządzanie gospodarstwem?
 • Przyszłość badań naukowych i innowacji w rolnictwie

Prelegenci:

Moderacja: Bartosz Paszcza

Sala konferencyjna – poziom 0 (parter), panel tłumaczony na j. angielski

11:15 - 11:30

Przerwa
11:30 - 12:30

Panel: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności

Zakres tematyczny:

 • Inwestycje zgodne z zasadami ESG: Jakie instrumenty finansowe i dotacje wspierają innowacje prośrodowiskowe w rolnictwie?
 • Nowoczesne technologie w służbie zrównoważonego rozwoju. Jakie innowacje technologiczne mogą przyspieszyć adaptację zasad ESG w sektorze rolniczym?
 • Edukacja i świadomość: Jakie działania podejmuje sektor, aby podnosić świadomość ESG wśród rolników i konsumentów?

Prelegenci:

Moderacja: Małgorzata Bojańczyk – Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Sala konferencyjna – poziom +1 (pierwsze piętro)

11:30 - 12:30

Panel: Polskie sukcesy – branża rolno-spożywcza od wejścia Polski do UE

Zakres tematyczny:

 • Sukcesy polskich produktów na rynkach europejskich i światowych w ciągu ostatnich dwóch dekad
 • Przyszłość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych

Prelegenci:

 • Dominika KozarzewskaPrezeska Zarządu Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”
 • Łukasz Dominiak – Animex
 • Marcin WitulskiPrezes Spółki Polmlek
 • Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Moderacja: Bartłomiej Czekała – redaktor naczelny topagrar.pl 

Sala konferencyjna – poziom 0 (parter), panel tłumaczony na j. angielski

12:30 - 13:30

Przerwa
13:30 - 14:30

Panel: Success Story, czyli jak odnieść sukces w agrobiznesie

Panel dla uczniów i nauczycieli ze szkół rolniczych, podczas którego przedstawiciele firm działających w branży rolniczej podzielą się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, od pierwszych dni powstania firmy po chwilę obecną.

Prelegenci:

Moderacja: Szymon Taranda – Polskie Radio Rzeszów

Sala konferencyjna – poziom +1 (pierwsze piętro)

13:30 - 14:30

Panel: Europa w globalnym łańcuchu żywnościowym: wyzwania i szanse dla producentów

Zakres tematyczny:

 • Handel rolny po 20 latach integracji europejskiej: Jakie są korzyści i wyzwania dla producentów?
 • Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji.
 • Etyczne i zrównoważone łańcuchy dostaw: Jakie są oczekiwania konsumentów i jak przedsiębiorcy mogą im sprostać?
 • Wpływ sytuacji geopolitycznej na politykę ESG i zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Wpływ ESG na bezpieczeństwo żywnościowe: co czeka producentów żywności? Narzędzia i standardy w branży rolno-spożywczej w kontekście ESG

Prelegenci:

 • Andrzej Gantner – Wiceprezes Zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
 • Joanna Gierulska – Zastępca Prezesa ARiMR
 • Tadeusz Pomianek – Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Marek Zagórski – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Moderacja: Maria Walerowska – z-ca redaktora naczelnego top agrar Polska

Sala konferencyjna – poziom 0 (parter), panel tłumaczony na j. angielski

14:30 - 15:00

Przerwa
15:00 - 16:30

Debata z przedstawicielami organizacji rolniczych, biorących udział w protestach oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejskie Forum Rolnicze jest okazją do merytorycznej dyskusji i dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji rolniczych, biorących udział w protestach, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz próbą znalezienia satysfakcjonującego kompromisu w odniesieniu do importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Debata z udziałem zaproszonych do niej gości będzie krokiem w kierunku wypracowania propozycji rozwiązania tych kwestii zarówno w wymiarze krajowym jak i unijnym.

Uczestnikami rozmów będą: Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz liderzy organizacji i związków rolniczych, biorących udział w protestach.

Debatę moderować będzie Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP, b. minister rolnictwa.

Sala kongresowa – poziom 0 (parter), debata tłumaczona na j. angielski

17:00

Zakończenie pierwszego dnia forum

20.03.2024

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia Forum, otwarcie części ekspozycyjnej
9:30 - 10:30

Panel: Success Story, czyli jak odnieść sukces w rolnictwie

Panel dla uczniów i nauczycieli ze szkół rolniczych, podczas którego rolnicy opowiedzą, jak udało im się stworzyć nowoczesne i dobrze prosperujące gospodarstwo rolne.

Prelegenci:

Moderacja: Szymon Taranda – Polskie Radio Rzeszów

Sala konferencyjna – poziom +1 (pierwsze piętro)

9:30 - 10:30

Panel: Kierunki rozwoju zrównoważonego rolnictwa

Zakres tematyczny:

 • Metody rolnictwa zgodnego i przyjaznego środowisku: rozwój rolnictwa węglowego i regeneratywnego
 • Opłacalność rolnictwa zrównoważonego
 • Możliwości wsparcia zielonej produkcji żywności

Prelegenci:

 • Adam Baucza – Prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra
 • Anna Danylczenko – Fundacja Grunt od Nowa
 • Eryk Frontczak – Head of Carbon Farming, Heavy Finance
 • Anna Gałązka – Kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

Moderacja: Małgorzata Bojańczyk – Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Sala konferencyjna – poziom 0 (parter), panel tłumaczony na j. angielski

10:30 - 11:00

Przerwa
11:00 - 12:00

Panel: Zielona energia na obszarach wiejskich

Zakres tematyczny:

 • Rozwój OZE na obszarach wiejskich: biogaz, fotowoltaika itp.
 • Rola obszarów wiejskich w redukcji emisji CO2 i negatywnego wpływu na środowisko
 • Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich

Prelegenci:

Moderacja: Wojciech Jakóbik – biznesalert.pl

Sala konferencyjna – poziom 0 (parter), panel tłumaczony na j. angielski

11:00 - 12:00

Panel: Kobiety w rolnictwie

Zakres tematyczny:

 • Analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, co wiemy o kobietach w agrobiznesie?
 • Rola kobiet w firmach rolniczych
 • Jak wspierać i promować aktywność kobiet w rolnictwie?

Prelegenci:

Moderacja: Beata Jakoniuk-Wojcieszak – Akademia Telewizyjna, TVP

Sala konferencyjna – poziom +1 (pierwsze piętro)

12:00 - 12:30

Przerwa
12:30 - 14:00

Debata Główna II: Wspólnota rolnicza w Europie: współpraca i wyzwania po 20 latach członkostwa Polski w UE

Zakres tematyczny:

 • Jak zmieniła się polska wieś i rolnictwo po 20 latach od wejścia Polski do UE?
 • Jak zmieniło się europejskie rolnictwo dzięki udziale Polski we wspólnym rynku?
 • Polityka rolna i społeczna UE: W jakim stopniu wspiera rolników i lokalne społeczności?
 • Współpraca międzynarodowa w sektorze rolno-spożywczym: jakie są perspektywy rozwoju eksportu i importu produktów rolnych?
 • Rola organizacji rolniczych w budowaniu silnej społeczności: współpraca między rolnikami a biznesem
 • Jak będzie wyglądała WPR w najbliższych latach?

Prelegenci:

 • Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady Fundacji EFRWP, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Milan Dad’ourek – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej
 • Michał Kołodziejczak – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tbc)
 • Jerzy Plewa – Ekspert Team Europe
 • Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Moderacja: Karol Bujoczek – redaktor naczelny top agrar Polska

Sala kongresowa – poziom 0 (parter), debata tłumaczona na j. angielski i j. czeski

14:00 - 14:30

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Innowacyjny Rolnik

Sala kongresowa – poziom 0 (parter), tłumaczenie na j. angielski

15:00

Zakończenie Forum