Wersja PDF
Dzień 1
Dzień 2

19.03.2024

10:00

Rozpoczęcie Forum, otwarcie części ekspozycyjnej
10:15 - 11:15

Panel: Polityka regionalna a obszary wiejskie

Zakres tematyczny:

 • Ocena efektywności prowadzonych polityk regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich
 • Spojrzenie na kształt polityki regionalnej w kontekście wspierania rozwoju obszarów wiejskich (spojrzenie eksperckie i polityczne (samorządowe)
 • Rola samorządów w rozwoju obszarów wiejskich.
 • Jak prowadzić zrównoważona politykę regionalną?
10:15 - 11:15

Panel: Badania i innowacje w rolnictwie

Zakres tematyczny:

 • Startupy rolnicze – ich rola w budowaniu innowacyjności rolnictwa. Jak wspierać i rozwijać innowacyjne projekty w sektorze rolniczym?
 • Nowe modele biznesowe w rolnictwie
 • Cyfryzacja w rolnictwie: Jak technologie cyfrowe, a szczególnie sztuczna inteligencja mogą zrewolucjonizować zarządzanie gospodarstwem?
 • Przyszłość badań naukowych i innowacji w rolnictwie
11:15 - 11:30

Przerwa
11:30 - 12:30

Panel: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności

Zakres tematyczny:

 • Inwestycje zgodne z zasadami ESG: Jakie instrumenty finansowe i dotacje wspierają innowacje prośrodowiskowe w rolnictwie?
 • Nowoczesne technologie w służbie zrównoważonego rozwoju. Jakie innowacje technologiczne mogą przyspieszyć adaptację zasad ESG w sektorze rolniczym?
 • Edukacja i świadomość: Jakie działania podejmuje sektor, aby podnosić świadomość ESG wśród rolników i konsumentów?
11:30 - 12:30

Panel: Polskie sukcesy – branża rolno-spożywcza od wejścia Polski do UE

Zakres tematyczny:

 • Sukcesy polskich produktów na rynkach europejskich i światowych w ciągu ostatnich dwóch dekad
 • Przyszłość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych
12:30 - 13:30

Przerwa
13:30 - 14:30

Panel: Success Story, czyli jak odnieść sukces w agrobiznesie

Panel dla uczniów i nauczycieli ze szkół rolniczych, podczas którego przedstawiciele firm działających w branży rolniczej podzielą się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, od pierwszych dni powstania firmy po chwilę obecną.

13:30 - 14:30

Panel: Europa w globalnym łańcuchu żywnościowym: wyzwania i szanse dla producentów

Zakres tematyczny:

 • Handel rolny po 20 latach integracji europejskiej: Jakie są korzyści i wyzwania dla producentów?
 • Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji.
 • Etyczne i zrównoważone łańcuchy dostaw: Jakie są oczekiwania konsumentów i jak przedsiębiorcy mogą im sprostać?
 • Wpływ sytuacji geopolitycznej na politykę ESG i zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Wpływ ESG na bezpieczeństwo żywnościowe: co czeka producentów żywności? Narzędzia i standardy w branży rolno-spożywczej w kontekście ESG
14:30 - 15:00

Przerwa
15:00 - 16:30

Debata I: Ukraina członkiem UE: wpływ na rolnictwo i współpracę międzynarodową

Zakres tematyczny:

 • Stabilność na rynkach rolnych: Jak sytuacja polityczna wpływa na handel rolno-spożywczy w Europie, w tym szczególnie w państwach graniczących z Ukrainą
 • Współpraca Polski i Ukrainy: Jakie są perspektywy integracji i wymiany doświadczeń?
 • Czy europejscy rolnicy mają szanse konkurować z rolnictwem ukraińskim? Jak skutecznie wykorzystać potencjał współpracy Polski i Ukrainy na jednolitym rynku?
 • Jak UE i państwa członkowskie powinny przygotować się i zabezpieczyć interesy swoich rolników w kontekście przyjęcia Ukrainy do UE?
17:00

Zakończenie pierwszego dnia forum

20.03.2024

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia Forum, otwarcie części ekspozycyjnej
9:30 - 10:30

Panel: Success Story, czyli jak odnieść sukces w rolnictwie

Panel dla uczniów i nauczycieli ze szkół rolniczych, podczas którego rolnicy opowiedzą, jak udało im się stworzyć nowoczesne i dobrze prosperujące gospodarstwo rolne.

9:30 - 10:30

Panel: Kierunki rozwoju zrównoważonego rolnictwa

Zakres tematyczny:

 • Metody rolnictwa zgodnego i przyjaznego środowisku: rozwój rolnictwa węglowego i regeneratywnego
 • Opłacalność rolnictwa zrównoważonego
 • Możliwości wsparcia zielonej produkcji żywności
 • Czy rolnictwo wertykalne stanie się bardziej powszechną praktyką?
10:30 - 11:00

Przerwa
11:00 - 12:00

Panel: Zielona energia na obszarach wiejskich

Zakres tematyczny:

 • Rozwój OZE na obszarach wiejskich: biogaz, fotowoltaika itp.
 • Rola obszarów wiejskich w redukcji emisji CO2 i negatywnego wpływu na środowisko
 • Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich
11:00 - 12:00

Panel: Kobiety w rolnictwie

Zakres tematyczny:

 • Analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, co wiemy o kobietach w agrobiznesie?
 • Rola kobiet w firmach rolniczych
 • Jak wspierać i promować aktywność kobiet w rolnictwie?
12:00 - 12:30

Przerwa
12:30 - 14:00

Debata Główna II: Wspólnota rolnicza w Europie: współpraca i wyzwania po 20 latach członkostwa Polski w UE

Zakres tematyczny:

 • Jak zmieniła się polska wieś i rolnictwo po 20 latach od wejścia Polski do UE?
 • Jak zmieniło się europejskie rolnictwo dzięki udziale Polski we wspólnym rynku?
 • Polityka rolna i społeczna UE: W jakim stopniu wspiera rolników i lokalne społeczności?
 • Współpraca międzynarodowa w sektorze rolno-spożywczym: jakie są perspektywy rozwoju eksportu i importu produktów rolnych?
 • Rola organizacji rolniczych w budowaniu silnej społeczności: współpraca między rolnikami a biznesem
 • Jak będzie wyglądała WPR w najbliższych latach?
15:00

Zakończenie Forum